pokercasinosports

Cherneka Johnson v Ellie Scotney

Sat, Jun 10, 23, 4:00 PM
Match Odds
Cherneka JohnsonDrawEllie Scotney
Head To Head
Cherneka JohnsonEllie Scotney
Alternative Group Round Betting 2
 • Cherneka Johnson To Win in Round 1 - 2
 • Cherneka Johnson To Win in Round 3 - 4
 • Cherneka Johnson To Win in Round 5 - 6
 • Cherneka Johnson To Win in Round 7 - 8
 • Cherneka Johnson To Win in Round 9 - 10
 • Ellie Scotney to Win in Round 1 - 2
 • Ellie Scotney to Win in Round 3 - 4
 • Ellie Scotney to Win in Round 5 - 6
 • Ellie Scotney to Win in Round 7 - 8
 • Ellie Scotney to Win in Round 9 - 10
Method of Victory
 • Cherneka Johnson Points or Decision
 • Cherneka Johnson KO/TKO
 • Draw
 • Ellie Scotney Points or Decision
 • Ellie Scotney KO/TKO
Round Betting
 • Cherneka Johnson To Win in Round 1
 • Cherneka Johnson To Win in Round 2
 • Cherneka Johnson To Win in Round 3
 • Cherneka Johnson To Win in Round 4
 • Cherneka Johnson To Win in Round 5
 • Cherneka Johnson To Win in Round 6
 • Cherneka Johnson To Win in Round 7
 • Cherneka Johnson To Win in Round 8
 • Cherneka Johnson To Win in Round 9
 • Cherneka Johnson To Win in Round 10
YesNo

Bet Slip

Your bet slip is empty